Vragen met betrekking tot (uw) leveringen vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Klik hier om contact op te nemen met de klantenservice.

Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

Uw bestelling van Beerstate wordt gelijktijdig met uw bestelling van AB InBev afgeleverd. Beide bestellingen worden verzorgd door dezelfde transporteur en worden op afgesproken dag geleverd.

Wat zijn de leveringsvoorwaarden?

1. De aflevering van producten geschiedt in Nederland aan het met u overeengekomen afleveradres welke gelijk is aan het afleveradres van uw AB-InBev bestelling. Indien u om welke reden dan ook niet bij de aflevering aanwezig bent, worden wij geacht de op de afleverbron en de factuur vermelde producten in de vermelde hoeveelheden te hebben afgeleverd.

2. Het risico van de producten en de eventuele gevolgschade is vanaf de aflevering voor uw rekening. Vervoer of verplaatsing op uw terrein en/of binnen uw bedrijfspand is niet in de aflevering begrepen en geschiedt voor uw risico.

3. Wij zijn vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de producten. Het afleveradres moet goed bereikbaar zijn voor transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Voor het lossen van de producten en het laden van de eventuele Retouremballage zult u voor uw rekening en risico zorgdragen voor voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen.

4. Tenzij wij andere afspraken met u hebben gemaakt, bent u gehouden om ons in ieder geval op alle werkdagen vanaf 8:00 uur tot en met 18:00 uur in de gelegenheid te stellen om de producten aan het afleveradres af te leveren en eventuele retouremballage mee te nemen. Indien wij op uw verzoek instemmen met levering op een afwijkend tijdstip dan zijn wij gerechtigd een toeslag bij u in rekening brengen.

5. U bent gehouden om de afgenomen producten op een juiste wijze op te slaan en te behandelen, waaronder mede wordt begrepen het regelmatig en volgens de voorschriften reinigen en spoelen van tapinstallaties.

AB InBev heeft geleverd maar de bestelling van Beerstate zat er niet bij, hoe kan dit?

Vervelend om te horen dat uw bestelling (nog) niet is geleverd. Mogelijk is uw bestelling bij Beerstate te laat binnengekomen waar de container niet tijdig bij het distributiecentrum werd geleverd en hierdoor helaas niet samen met uw AB InBev bestelling geleverd kon worden.

E-Mail:

klantenservice@beerstate.nl

Nieuwsbrief:

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief!