Algemene Voorwaarden Beerstate Webshop

 

 1 ALGEMEEN VOORWAARDEN BEERSTATE

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Beerstate als leverancier enerzijds en de koper anderzijds ten aanzien van producten zoals door Beerstate middels de Website te koop aangeboden (de "Producten"). De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door Beerstate uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

 

 

Een aantal begrippen komt in de AV regelmatig voor. Hieronder treft u de betekenis van deze begrippen aan.

AV: Algemene voorwaarden Beerstate

U: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet voor eigen rekening en risico een horecabedrijf exploiteert, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten waarop de AV van toepassing zijn.

Wij: Beerstate

Horecalocatie: De locatie, bestaande uit een (on)roerende zaak inclusief alle aanhorigheden en terrassen, waar het horecabedrijf is gevestigd dat door u wordt geëxploiteerd.

Gelieerde Onderneming: Een bedrijf, onderneming of andere eenheid waarin wij direct of indirect eigendom hebben van (of het beheer voeren over) meer dan vijftig procent van de uitgegeven stemgerechtigde aandelen.

Producten: Alle door ons ter verkoop aangeboden en/of door u afgenomen bieren en overige dranken alsmede alle verder door ons aan u ter verkoop of ter bruikleen aangeboden en/of afgenomen materialen onder welke benaming dan ook.

Retouremballage: De voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, trays, zakken, displays, koolzuurcilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen.

 

 1.3. Aanbiedingen en orders

 

  Voorts hanteren wij voor ieder product standaard verpakkingsformaten. Indien wij op basis van een afspraak met u of een andere omstandigheid die voor uw rekening en risico komt minder leveren dan de minimale leveringshoeveelheid en/of u een bestelling plaatst die afwijkt van het standaard formaat, dan zijn wij gerechtigd om een toeslag bij u in rekening te brengen.

   

  1.4. Wijzigingen drankenlijst en aanwijzing leverancier

   

    

   1.5. Prijzen

             1a. Zet fouten blijven ten aller tijde voorbehouden.

    

   1.6. Levering

    

   Alle craftbier leveringen worden, gelijktijdig met uw reguliere levering, door Nabuurs transport verzorgd.

    

   Per Distributie Centra AB InBev gelden daarvoor andere voorwaarden:

    

   Distributiecentra Amsterdam, Berkel en Rodenrijs, Utrecht (De Meern), Nijmegen, Helmond en Breda worden dagelijks door Beerstate beleverd.

    

   Dus wordt uw RDC (van waaruit u beleverd wordt) door ons beleverd op bv woensdag dan dient uw bestelling vóór maandag 12.00u bij Beerstate te plaatsen.

    

   Leverdag Beerstate aan RDC     

   Uiterlijke besteltijd klant bij Beerstate

   Maandag

   Donderdag 12.00u

   Dinsdag

   Vrijdag 12.00u

   Woensdag

   Maandag 12.00u

   Donderdag

   Dinsdag 12.00u

   Vrijdag

   Woensdag 12.00u

    

   Voor de Distributiecentra Leek en Lochem gelden andere bestel/levertijden!!

   Deze distributiecentra worden door Beerstate beleverd op dinsdag en vrijdag.

   Hierdoor dient u volgens onderstaand schema te bestellen:

    

   Leverdag Beerstate aan RDC                                              

   Leverdag AB InBev aan klant

   Uiterlijke besteltijd klant bij Beerstate

   Dinsdag

   Woensdag

   Maandag 12.00u

    

   Donderdag

   Maandag 12.00u

    

   Vrijdag

   Maandag 12.00u

   Vrijdag

   Maandag

   Donderdag 12.00u

    

   Dinsdag

   Donderdag 12.00u

    

    

   1.7. Betalingsvoorwaarden

    

   1.8. Klachten

    

    

   1.9 Eigendomsvoorbehoud en Retouremballage

    

   1.10. Statiegeld emballage en vergoeding behandeling retouremballage (VBR)

    

   2a. De retour emballage kratten, kunnen retour met uw AB InBev retour emballage.  Op moment dat u dozen met flessen (afwijkende emballage) retour wil sturen dan berekenen wij € 20,00  per rolcontainer aan kosten.

    

   1.11. Overmacht

    

    

    1.12. Ontbinding

    Indien:

    1.13. Diversen